GrondwerkenGrondwerken

We zorgen er in de eerste plaats steeds voor dat de grond goed bewerkt wordt.
Dit wil zeggen dat we harde lagen doorbreken zodat de grond goed waterdoorlatend wordt.

Niveleren van de grond waarbij men overal de gewenste hoogtes of dieptes bereikt en een perfecte waterafvoer bereikt.

Het inwerken van juiste grondmengsels voor de plantensoorten (compost, veen, turf, klei, zand). Bij het grondwerk worden ook alle nutsleidingen voorzien (water, elektriciteit, ...) alsook beregening en drainage indien nodig.